فایل کامل پاورپوینت مفاهیم پایه درمعماری

دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیم پایه درمعماری، در قالب ppt و در 9 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت : -فرم گوهریترین ماهیت یک شکل است که باعث کمال آن می شود.این همان تعریفی است که افلاطون ارائه می دهد(فرم یک ماهیت اس)در مقابل ارسطو معتقداستپاورپوینت مفاهیم پایه درمعماری|34056453|tz|معماری , مفاهیم پایه در معماری, دانلود پاورپوینت مفاهیم پایه در معماری, پاورپوینت در مورد مفاهیم پایه در معماری, تحقیق مفاهیم پایه در معماری, پاورپوینت درباره مفاهیم پایه در معماری, پاورپوینت راجع به مفاهیم پایه در معماری
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پاورپوینت مفاهیم پایه درمعماریرا مشاهده می نمایید

دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیم پایه درمعماری،
در قالب ppt و در 9 اسلاید، قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
-فرم گوهریترین ماهیت یک شکل است که باعث کمال آن می شود.این همان تعریفی است که افلاطون ارائه می دهد(فرم یک ماهیت اس)در مقابل ارسطو معتقداست فرم دارای دو ویژگی است:
الف)ذاتی ثابت وپایدار
ب)ویژگی های ظاهری (کیفی):متغیر
نکته:
فرمی که می بینیم درذات خودپایداراست مانند آب،اما ظاهرآن درهرظرفی که می ریزیم به شکل آن ظرف تغییرمی کند.
5-تعریفی که ذهن قادراست برای ما بسازد.که بوسیله آن ساختاری رابرای جهان حسی اسجاد نماید.کانت این معنای فرم را توان ادارکی بشر بیان نموده است.براین اساس مقولات ذهنی بشر رافرم می گوید.
آفرینش فرم ازاهمیتی بسیاربرخوداراست،زیرامعماردرآفرینش فضا آنچه رامی خواهدبگوید،بااستفاده ارفرم ابرازمی کند.فرم چه درموسیقی ،چه در درشعر،بعدهای ذهنی رامی نمایاندوتنها راه ممکن برای انتقال مفهمومی خاص ارسوی آفریننده اثربه استفاده کننده ومخاطب است.
درواقع فرم را می توان زبا ن فضا دانست.چراکه آنچه رامعماران درفضا می خواهندبیان کنند راباتوجه به فرم بیان می کنندبه همین دلیل فرم دارای اهمیت ویژه ای در آفرینش فضااست.
درواقع می توان فرم رازبانی یاواسطی برای انتقال مفهوم فضابه انسان بیان نمودکه به عنوان ابزاری کارآمد دراختیارطراحان ومعماران قراردا رد.
وهمچنین:
درزیباشناختی فرم یا تظاهرحسی وواضح یک شیء است واین بیانی که خود رادرمعرض قضاوت قرار می دهدفرم یاصورت درطبیطع تمستند عستند.یعنی متأثرازمحتوای خودهستند.پس از صورت ازپیش داده شده است ونمی توان به میل خود آن راتغییرداد ...